Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Tapen bij hooikoortsklachten

Wij helpen jou uit de knoop


Last van hooikoorts? Dan kan tapen helpen!

Last van hooikoorts? Tapen kan hierbij helpen. Door de kinesiotape/curetape/medical tape op een bepaalde manier aan te brengen op de rug krijgt het bloedcirculatiesysteem meer ruimte om zijn werk te doen. De luchtwegen worden bovendien vrijer zodat het benauwde gevoel minder is.

Wat is hooikoorts?
Het is weer zover. De tijd van het jaar. De tijd dat je weer last begint te krijgen van hooikoorts. Hooikoorts is een vorm van allergie. U begint weer last te krijgen van bepaalde soorten stuifmeel van grassen, planten of bomen. De klachten lopen uiteen, en kunnen bij iedereen verschillend zijn. Verschijnselen van hooikoorts kunnen op verschillende manieren te herkennen zijn:

 • Uw neus begint te jeuken
 • U krijg een loopneus die overgaat in een verstopte neus
 • Uw ogen beginnen te jeuken of voelen branderig aan
 • Uw keel kan droog en branderig aanvoelen
 • U vertoont vermoeidheidsverschijnselen
 • Benauwdheid

Wat kunt u tegen hooikoorts doen?

Er zijn ontzettend veel hulpmiddelen op de markt om de allergische reactie veroorzaakt door hooikoorts tegen te gaan. Er zijn verschillende zalfjes, neussprays, oogdruppels, etc. Ieder heeft zijn eigen voorkeur, maar eigenlijk komt het bij ieder hulpmiddel op hetzelfde neer: de hulpmiddelen dienen herhaaldelijk gebruikt te worden. Bij de een hebben deze hulpmiddelen een positief effect, de ander merkt er niets van.

Tegenwoordig is er nog een andere oplossing om de klachten van hooikoorts te reduceren, namelijk kinesiotape of ook wel curetape genoemd. De nieuwe toepassing van kinesiotape zorgt ervoor dat de klachten veroorzaakt door hooikoorts binnen een aantal dagen sterk gereduceerd worden. Acht van de negen symptomen waren al na één hooikoortsbehandeling beduidend minder geworden, gaven de deelnemers aan uit een pilot studie.

Hoe kan medical taping bij hooikoorts helpen?

Er bestaan een segmentale en een mechanische verklaring voor de werking van tapen bij hooikoortsklachten. Een eenduidige verklaring waarom de klachten van hooikoorts afnemen bij tapen is er niet. 

1. Segmentale verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In het lichaam bestaan segmentale relaties. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel).

Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzones van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal op de rug. De sympathische innervatie (zenuwaansturing) voor de longen ligt in de segmenten Th2-Th5.

De parasympatische aansturing verloopt over de 10e hersenzenuw (nervus vagus). Deze belangrijke zwevende, langste hersenzenuw ontspringt in de hersenstam en heeft vertakkingen naar vitale organen in het lichaam. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een dorsale rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring voor verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt "tot rust".

2. Mechanische verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, maar behandeling is vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Hoe vaak tapen?

Uit beide evaluaties is gebleken dat na een eerste keer tapen al direct een positief effect merkbaar is. Door een tweede tapesessie na één week nogmaals toe te passen, is gebleken dat de klachten nog verder afnemen. Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken. De daling van klachten bij een vierde tape is echter minder. Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape aan te brengen.


Resultaten van pilot studies Medical taping bij hooikoorts (analyse evaluatieformulieren 2016 en 2017)

Zowel bij de inventarisatie uit 2016 als 2017 gaf 84% van de hooikoortspatiënten aan dat de klachten afnamen na het toepassen van de hooikoortstape als onderdeel van het Medical Taping Concept. Deze resultaten van de pilot studies vragen echter om een uitgebreide studie.

Conclusies

Belangrijkste uitkomsten van deze pilot:

 • Bij 84% van de deelnemers was er sprake van vermindering van klachten na één, twee en/of drie tapesessies. Van sommige symptomen was de klachtenvermindering spectaculair en werd een zogeheten VAS-score van wel 80% behaald.

 • Acht van de negen symptomen waren al na één hooikoortsbehandeling beduidend minder geworden, gaven de deelnemers aan.

 • Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen.

 • Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder.

 • De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat.

 • Met een X-tape kan wellicht een nog beter resultaat bereikt worden. Dit is echter niet significant. Bij deze manier van tapen is de segmentale stimulatie van de midline het grootst. Uit de inventarisatie is gebleken dat volgens deze methode wellicht een iets beter resultaat haalbaar is, maar dat een overreactie ook mogelijk is.