Hielspoor

Fasciitisplantares, planetaire fasciitis

Wat is hielspoor

Hielspoor is een verkalking of verbening van de aanhechting van de fascie aan het hielbeen (calcaneus). Deze blessure is één van de symptomen/gevolgen van een plantaire fasciitis. Deze peesplaat heeft zijn aanhechting op de hak (calcaneus). De fascia plantaris is het centrale, dikste en sterkste gedeelte van de aponeurosisplantaris, welke naast het centrale ook nog een binnenste en buitenste gedeelte kent. Het gaat hierbij om een bindweefselstructuur aan de onderzijde van de voet, die zich uitstrekt van de tenen en hecht aan de hiel van onze voet. Vervolgens wordt deze structuur in vijf afzonderlijke delen opgesplitst, die ieder aanhechten op de botjes van de vijf tenen.

Wanneer de ontsteking van de fascia plantares aanhoudt, kan zich op den duur ook een natuurlijke botaanwas ontwikkelen als gevolg van de trekkrachten, die op de aanhechting van de fascia plantares worden uitgeoefend. Dit is een natuurlijke reactie van het menselijke lichaam in een poging de aanhechting van de fascia plantaris aan het bot te verstevigen en hiermee weerstand te bieden aan de trekkrachten die er op deze aanhechting worden uitgeoefend.

Hielspoor en de wetenschap

Uit een wetenschappelijk onderzoek uit 2005 is gebleken dat 50% van de patiënten met fasciitisplantaris een dergelijke verkalking/verbening ontwikkeld. Echter in ditzelfde onderzoek is naar voren gekomen dat oplopend tot 19% van de personen bij wie géén fasciitisplantaris is vastgesteld ook een dergelijke verkalking wordt ontwikkeld. De aan- of afwezigheid van een verkalking of verbening levert dus geen bijdrage bij het vaststellen van de diagnose fasciitisplantares. Het is daarom belangrijk om het onderscheid tussen beide begrippen duidelijk te maken, want fasciitisplantaris en hielspoor worden vaak als één en hetzelfde gezien, maar er bestaat wel degelijk een verschil tussen beide begrippen!

Het ontstaan van fasciitisplantaris is tot op heden onbekend en waarschijnlijk is er niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Echter wat wel duidelijk is, is dat overmatig belasten kan leiden tot ontsteking, degeneratie, micro scheurtjes en fibrose ter hoogte van aanhechting van de fascia plantaris. Dit leidt over het algemeen tot een drukpijnpunt op de aanhechting van de fascia plantaris ter hoogte van de calcaneus(hak). Deze typische pijn is voornamelijk voelbaar tijdens de eerste stappen in de ochtend en na perioden van inactiviteit. Deze pijn zal bij verdere belasting afnemen om vervolgens weer toe te nemen bij verdere voortduring van activiteiten. Verder zal de pijn over het algemeen toenemen bij activiteiten, waarbij de fascia plantaris op rek wordt gebracht, zoals op blote voeten en op de tenen lopen en bij de trap op lopen. Tevens is uit het onderzoek van Cole en zijn collega's gebleken dat deze aandoening in het bijzonder die mensen treft die het grootste deel van de dag staand of lopend doorbrengen, te zwaar zijn en een beperkte mobiliteit in enkels en voeten hebben.