Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Kwaliteit

BIG-registratie

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en ingeschreven staat in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen. De fysiotherapeut die werkzaam is bij Fysiotherapie Vlambloem staat ingeschreven in dit register.

Centraal Kwaliteitsregister

De beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), voert een actief beleid om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de richtlijnen van het KNGF (en specialisatieverenigingen), wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. De praktijk van Fysiotherapie Vlambloem voldoet aan deze eisen en is derhalve in het kwaliteitsregister opgenomen. Dit is voor u een extra zekerheid dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.