Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Nekhernia / cervicale radiculopathie

Cervicale discus hernia, cervicale discus bulging, discus uitstulping, HNP, hernia nuclei pulposi, intervertebraal discusletsel

Wat is een nekhernia?

Een nekhernia ofwel een cervicale discus hernia is een uitstulping van de kern (nucleus) van de tussenwervelschijf (discus) in de nek. De wetenschappelijke term is hernia nuclei pulposi.

De wervelkolom bestaat uit meerdere op elkaar gestapelde botstukken: de wervels. De wervels hebben in het midden een groot gat en in het verlengde van elkaar vormen deze gaten het spinale kanaal. Door dit kanaal lopen het ruggenmerg en de zenuwen. Elke wervel is verbonden met de wervel erboven en de wervel eronder via de 'tussenwervelschijven' (discus). Deze tussenwervelschijven zijn kraakbenige ringen met in het midden een bewegelijke/vloeibare kern: de nucleus. De kraakbenige ring zorgt ervoor dat de nucleus niet naar buiten kan bewegen.

Wanneer de nek naar voren buigt, komen de wervels aan de voorkant van de wervelkolom dichterbij elkaar en komt op dat punt de tussenwervelschijf (discus) onder druk te staan. Dit zorgt ervoor dat de nucleus naar achter wordt geduwd. Wanneer deze belasting te hoog of te langdurig plaatsvindt, kan er schade ontstaan aan de kraakbenige ring. Wanneer deze kraakbenige ring scheurt, kan de nucleus gaan uitpuilen en is er sprake van een 'discus bulging'. Wanneer deze uitpuiling verder toeneemt, spreekt men van een discus hernia.

Wat zijn de tekens & symptomen?

Een nekhernia is een uitstulping van een breuk van de tussenwervelschijf. Bij een breuk komt de kern (nucleus) van de tussenwervelschijf naar buiten en kan deze compressie geven op de zenuwbanen. Dit kan verschillende klachten veroorzaken. Vaak heeft men last van nekpijn aan één zijde van de nek. In sommige gevallen zit de pijn centraal of aan beide zijden van de nek. Ook kan men last hebben van uitstralende pijn in één of beide armen met zelfs tintelingen, hoofdpijnklachten, voosheid en/of krachtverlies. Deze uitstralende pijn kan tot aan de hand lopen. Dit is afhankelijk van de locatie van de hernia, omdat die bepaalt welke zenuwbaan onder compressie komt te staan. Vaak is er een bewegingsbeperking van de nek.

Er zijn verschillende activiteiten die, wanneer langdurig aangehouden of krachtig ingezet, een discus bulging of zelfs een discus hernia kunnen veroorzaken. Deze zijn: het buigen van de nek naar voren, een slechte houding (ingezakt), activiteiten waarbij de armen voor het lichaam worden gehouden en tillen. Het draaien of zijwaarts buigen van de nek kan ook bijdragen aan het 'overbelasten' van 1 zijde van de discus. In sommige gevallen kan de aandoening door een banale activiteit worden veroorzaakt zoals niezen of een klein voorwerp oppakken. Wanneer de discus bulging op deze manier wordt veroorzaakt, is het duidelijk dat de discus langdurig overbelast is geweest en dit net te veel belasting was. Ook kan langdurig slapen in een verkeerde houding een discus bulging als gevolg hebben.

De pijnklacht kan geprovoceerd worden door lezen, rijden, tv kijken, werken achter de computer, etc. Ook kunnen armactiviteiten (koken, stofzuigen, etc.), langdurig zitten (onderuitgezakt), tillen en bepaalde nekbewegingen de klachten doen toenemen. Hoesten en niezen kan ook provocerend zijn. De meeste personen ervaren ook klachten (stijfheid) wanneer ze 's morgens wakker worden.

Bijdragende factoren in het ontwikkelen van een nekhernia kunnen zijn: slechte houding, gewrichtstijfheid, spierzwakte, blessuregeschiedenis van de nek, slechte hef- en tiltechniek en een levensstijl waarbij men veel zit (passief) of lichamelijk zwaar werk verricht (overbelasting). Meestal zien we dat slijtage van de tussenwervelschijf voor verzwakking van de kraakbenige ring zorgt. Door deze verzwakking wordt de kans op een breuk van de tussenwervelschijf groter met als mogelijk gevolg de hernia (uitstulping van de kern). Vaak zien we dat bij de meeste mensen met een cervicale hernia de spierconditie niet optimaal is. De spieren werken niet goed samen of zijn te zwak met als gevolg meer druk op de tussenwervelschijf en meer kans op een hernia.

De diagnose kan worden gesteld door een fysiotherapeut of een arts. Een MRI-scan of een CT-scan kan worden gebruikt om de diagnose te bevestigen.

Hoe wordt het behandeld?

Een cervicale hernia kan conservatief of operatief worden behandeld. Vaak wordt er voor de conservatieve oplossing, fysiotherapie gekozen. Wanneer deze benadering niet genoeg resultaat oplevert of wanneer er sprake is van een ernstige situatie zal er chirurgische interventie plaatsvinden. Na deze interventie is revalidatie noodzakelijk om de stabiliteit te trainen en de mobiliteit en flexibiliteit van de wervelkolom te behouden.

Tegenwoordig wordt nog maar zo'n 5-6% van de herniapatiënten geopereerd omdat is gebleken dat men na een aantal maanden weer op hetzelfde klachtenniveau zit als niet geopereerde herniapatiënten.

Fysiotherapie is in beide gevallen altijd raadzaam. Door het doen van oefeningen kunt u de ruimte tussen uw wervels vergroten waardoor er minder druk staat op uw tussenwervelschijf, en door nekspieren te versterken ervaart u minder pijn en kunt u uw nek weer meer gaan belasten. Door vernieuwde inzichten en een daarop gebaseerde behandeling, die tevens bij Fysiotherapie Vlambloem gegeven wordt, kan door het insturen van de wervels de druk van de hernia op de zenuw verminderd worden en ervaart u vaak direct al een verbetering. De hernia geeft geen compressie meer op de zenuw en de zenuw kan langzaam herstellen. Omdat de hernia niet meer op de zenuw drukt, ervaart u direct klachtenvermindering als minder pijn en tintelingen en een verbeterde beweeglijkheid bij het bewegen van de nek.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact op met Fysiotherapie Vlambloem.