Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Frozen shoulder

Adhesive capsulitis, capsulitis adhaesiva

Wat is een frozen shoulder?

Een frozen shoulder (een andere, meer medische benaming, is adhesive capsulitis) betekent letterlijk genomen een bevroren schouder. Natuurlijk is de schouder niet echt bevroren maar deze blessure wordt wel gekenmerkt door een forse bewegingsbeperking. Het kapsel van de schouder gaat ontsteken waardoor de verschillende plooien van het kapsel gaan verkleven. Hoe meer plooien er in het kapsel verkleven des te forser zal de bewegingsbeperking worden. Er zijn daarnaast ook twee verschillende soorten van een adhesive capsulitis te zien. Bij de primaire vorm is geen duidelijke oorzaak te vinden en deze komt ook het meeste voor. Bij de tweede vorm is wel een duidelijke oorzaak te vinden voor het ontstaan van de klachten of speelt een onderliggende aandoening een rol bij het ontstaan van de klachten.

Oorzaken van een frozen shoulder

De specifieke oorzaak van een frozen shoulder (waarom het kapsel verkleeft) is nog niet vastgesteld. Echter, we weten wel meer over het ontstaan van deze schouderblessure. Zoals al eerder is benoemd, zijn er twee soorten: de primaire en de secundaire frozen shoulder. Een primaire is een langzaam progressieve aandoening welke geen duidelijke oorzaak kent. De klachten ontstaan spontaan en worden langzaam erger.

De secundaire kent wel duidelijk aanwijsbare oorzaken voor het ontstaan van de klachten. Een (soms klein) trauma aan de schouder, een operatie aan de schouder of het gebied rondom de schouder en verschillende aandoeningen (diabetes, schildklierproblematiek, artritis) kunnen aanleiding zijn tot het ontstaan van de 'bevroren schouder'. Vaak zien we, ongeacht welke vorm er ontstaat, dat er hieraan voorafgaand een periode van inactiviteit van de schouder is geweest. Vandaar dat het ook raadzaam is om bedacht te zijn op het krijgen van deze blessure. Ondanks dat de oorzaak onbekend is, loont het de moeite om er bewust van te zijn dat u in bepaalde omstandigheden een groter risico loopt op het ontwikkelen van deze aandoening.

Wat zijn de tekens & symptomen?

Een frozen shoulder wordt vaak gekenmerkt door een doffe schouderpijn en daarbij beperkingen in het bewegen. Vaak heeft men moeite met bepaalde ADL-activiteiten zoals het kammen van de haren en het aantrekken van shirts, truien, enz. Ook slapen op de aangedane schouder geeft pijnklachten. Het beloop van deze aandoening is vaak erg langzaam. Er zijn 3 fases te herkennen in het beloop.

Fase 1,  pijnvolle, freezing fase: zeurende, constante pijn, vaak ook 's nachts aanwezig en met name erg wanneer men op de aangedane schouder gaat liggen. Gewone standaard pijnstilling helpt vaak weinig in deze fase. De mobiliteit wordt heel langzaam steeds wat minder. Deze fase kan van enkele weken tot wel 9 maanden duren.

Fase 2, bevroren, adhesieve fase: de pijn wordt langzaam minder maar de beperking in mobiliteit van de schouder blijft aanwezig en deze zal dan ook erg stijf aanvoelen. Deze fase duurt meestal 4 tot 12 maanden.

Fase 3, herstel, ontdooifase: De pijn neemt geleidelijk af en de mobiliteit wordt steeds beter. Deze periode kan wel een jaar tot drie jaar duren.

Het beloop is voor wat betreft de duur van iedere fase per persoon heel erg verschillend en daarom zijn de fases ook zo ruim beschreven voor wat betreft de tijd die iedere fase kan duren.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Een frozen shoulder komt vaak tijdens de anamnese al naar voren aan de hand van de symptomen die mensen aangeven. Bij lichamelijk onderzoek worden de bewegingsbeperkingen vaak duidelijk zichtbaar, samen met de pijn die met de bewegingen gepaard gaat. Door het duidelijke beloop kan de diagnose dus vaak relatief makkelijk gesteld worden. Daarnaast kan het zijn dat er aanvullend onderzoek in de vorm van een foto aangevraagd wordt om te controleren of de schouder er verder normaal uitziet en er geen tekenen van een trauma zijn. Vaak kan iemand zelf ook heel goed aangeven of er sprake is geweest van een trauma. Dit is van belang om vast te stellen of het een primaire of secundaire frozen shoulder betreft.

Prognose van een frozen shoulder

De prognose is goed. Ondanks dat het vaak ontzettend lang duurt voordat u helemaal hersteld bent, verdwijnen in bijna alle gevallen de pijn en bewegingsbeperkingen volledig.

De behandeling

Er is heel wat geschreven over de behandeling van deze schouderblessure. Het herstelproces is middels fysiotherapie niet te versnellen met de huidige technieken die we nu kennen. Echter,  fysiotherapie kan wel erg nuttig zijn, maar dit is ook weer per persoon zeer verschillend. Zo heeft de ene persoon heel veel baat bij bepaalde vormen van fysiotherapie gedurende het hele proces en hebben anderen dat alleen in een bepaalde fase. Weer anderen hebben er geen baat bij of vinden het niet nodig. Dit is dus erg verschillend per persoon. Om u te helpen in de keuze of u fysiotherapie nodig denkt te hebben wanneer u een 'bevroren schouder' heeft, zullen enkele mogelijkheden worden aangekaart die wij bij fysiotherapie4all aan kunnen bieden. Deze therapie kan vooral veel betekenen op het gebied van de pijn en het ontspannen van spieren rondom de schouder. Daarnaast kan de fysiotherapeut een coach voor u zijn die u stimuleert om uw oefeningen te blijven doen en samen met u probeert de pijn te controleren en het proces in de gaten te houden. Richting het einde en in de laatste fase kan de fysiotherapeut nog helpen om de optimale bewegingsuitslag weer terug te krijgen en de schouder optimaal te laten functioneren.

Andere behandelingsmogelijkheden:

  • Massage
  • Medical taping
  • Voorlichting en advies
  • Oefentherapie
  • Mobilisaties