Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Nervus ulnaris compressie

Ulnaire zenuwcompressie, nervus ulnaris entrapment

Wat is ulnaire zenuwcompressie?

Ulnaire zenuwcompressie is een verschijnsel dat wordt gekarakteriseerd door druk op de zenuw. De nervus ulnaris is de zenuw die aan de binnenkant van de elleboog loopt.

Deze zenuw loopt van de nek door de bovenarm naar de voorarm, hand en vingers. De zenuw passeert de elleboog in een smalle groeve aan de binnenkant van de elleboog. De zenuw zorgt voor gevoel aan de binnenkant van de voorarm, de handpalm (aan de pinkzijde), de pink en een deel van de ringvinger. Ook stuurt deze zenuw een aantal spieren in de voorarm en de hand aan.

Indien er een directe druk op de binnenkant van de elleboog komt te staan (bijvoorbeeld tijdens een val), kan er ulnaire zenuwcompressie optreden. Ook kunnen schade en ontsteking van het weefsel rondom de zenuw leiden tot een dergelijke compressie.

Deze aandoening kan op elke leeftijd ontstaan en komt vaker voor in de dominante arm. Vaak is dit verschijnsel geassocieerd met overbelasting.

Wat zijn de oorzaken?

Het ontstaat meestal door een directe impact op de zenuw ter hoogte van de binnenkant van de elleboog. Dit gebeurt veelal tijdens een val op de elleboog of tijdens een botsing. Dit kan ervoor zorgen dat de zenuw of het omliggende weefsel wordt beschadigd. Deze beschadiging kan zorgen voor inflammatie, zwelling en secundaire compressie van de zenuw. Het omliggende weefsel kan ook beschadigd raken door overbelasting (zoals herhaalde grijp/knijpactiviteiten). Ook dit kan zorgen voor druk op de ulnaire zenuw via inflammatie, zwelling en littekenvorming.

Nervus ulnaris entrapment kan ook ontstaan door excessieve tractie op de zenuw. Dit komt voornamelijk voor bij werp-atleten (zoals honkbalpitchers). Tijdens deze sport komt de elleboog herhaaldelijk in een positie te staan waarbij de ulnaire zenuw onder tractie komt te staan.

De zenuw kan ook onder druk komen te staan door een bepaalde spier in de voorarm. De zenuw loopt door deze spier en kan in een aantal gevallen samengedrukt worden. Deze druk ontstaat wanneer de spier overontwikkeld is (krachttraining), overbelast is of tijdens inflammatie, en bij de vorming van littekenweefsel.

Onregelmatigheden in het bot (zoals spurs) ter hoogte van de binnenkant van de elleboog kunnen ook bijdragen aan een ulnaire zenuwcompressie en wordt vaak gezien bij werp-atleten.

Een blessuregeschiedenis met pols, elleboog, schouderpijn of nekklachten kunnen een verhoogde kans geven op het ontwikkelen van ulnaire zenuwcompressie.

Bovenstaande factoren kunnen op zichzelf of in combinatie met elkaar bijdragen aan het ontwikkelen van nervus ulnaris entrapment.

Wat zijn de tekens & symptomen?

De symptomen die geassocieerd zijn met deze aandoening kunnen zich plotseling of gradueel ontwikkelen. De klachten kunnen bestaan uit pijn aan de binnen- en achterkant van de elleboog en de voorarm. Ook kan er een abnormaal gevoel (tintelingen, naaldenprikken, brandend, etc.) in de handpalm, pink en ringvinger aanwezig zijn. Overgevoeligheid en een toename van klachten worden duidelijk wanneer men sterk op de aangedane regio duwt. In sommige gevallen, bij ernstige compressie van de zenuw, kan er verzwakking van de kracht in de hand en vingers ontstaan.

Bij personen waar inflammatie bijdraagt aan het ontstaansproces, worden de klachten erger gedurende de nacht en 's morgens vroeg. In sommige gevallen is ulnaire zenuwcompressie geassocieerd met nek- en bovenrugpijn aan dezelfde zijde. In ernstige gevallen is er een afname van spieromvang in de hand en voorarm zichtbaar.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Meestal is een anamnese (het typische verhaal dat de patiënt vertelt over zijn klacht) in combinatie met het klinisch onderzoek door de fysiotherapeut voldoende om tot de diagnose te komen. Een zenuwgeleidingsonderzoek kan nodig zijn om de diagnose te bevestigen.

Wat is de behandeling?

De meeste personen met een nervus ulnaris entrapment kunnen goed behandeld worden met fysiotherapie. Deze behandeling bevat onder andere het vaststellen en corrigeren van verschillende factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit verschijnsel.

Bij Fysiotherapie Vlambloem bestaat de behandeling uit het mobiliseren van de aangedane structuren. Wat we ook vaak zien is dat een gewricht als de elleboog zelf ook vaak niet helemaal lekker loopt en in sommige richtingen geblokkeerd is. Door het oplossen van deze blokkades kunnen de spieren zich sneller ontspannen en daardoor minder klachten geven in de elleboog. Een factor die de klachten vaak in stand houdt en waardoor de klachten vaak chronisch van aard worden, is de nek. In veel gevallen wordt dit over het hoofd gezien en niet behandeld terwijl dit in wetenschappelijke onderzoeken is onderzocht en geconcludeerd. Wij zullen dit bij Fysiotherapie Vlambloem niet over het hoofd zien en op zoek gaan naar eventuele problemen in dit gebied.