Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Migraine

Hoofdpijn


Wat is migraine?

Migraine is een neurovasculaire aandoening die hevige hoofdpijnaanvallen veroorzaakt. Deze aandoening komt meer voor bij vrouwen en voornamelijk tussen het 25ste en 55ste levensjaar. De pijnklachten bevinden zich meestal aan één zijde van het hoofd en de pijn kan omschreven worden als een kloppende pijn. Bijkomend kan men last hebben van aura's, misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en/of geluid, etc. Kortom, normaal functioneren tijdens een migraine aanval is niet mogelijk.

Wat zijn de oorzaken?

Er bestaan verschillende theorieën die het ontstaan van deze neurovasculaire aandoening proberen te verklaren. Onderzoek laat zien dat het neurovasculaire systeem een rol kan spelen bij deze aandoening. Ook zijn patiënten gevoeliger voor prikkels die een migraineaanval kunnen uitlokken. Deze gevoeligheid is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Er zijn verschillende prikkels/factoren die een aanval kunnen uitlokken zoals hormonale veranderingen, emotionele stress, te weinig vocht, bepaalde voedingsmiddelen, etc.

Hoe wordt het behandeld?

Wat we vaak zien, is dat hoofdpijn wordt veroorzaakt door een blokkade van een van de nekwervels of door spanning van de nekspieren die aanhechten op het achterhoofd. Spierspanning en/of wervelblokkades kunnen veroorzaakt worden door een bepaalde (werk)houding die langdurig wordt aangehouden of door stressgerelateerde klachten. Het is aan de therapeut om de blokkade of spierspanning weg te halen zodat de hoofdpijn minder wordt. Door nieuwe inzichten en nieuwe manuele (release) verrichtingen zijn wij in staat om de spierspanning en/of blokkades blijvend in de nek te laten verdwijnen binnen een paar behandelingen. U merkt hierbij dat de hoofdpijnklachten qua intensiteit, duur en hoeveelheid na 2-3 weken al aanzienlijk beginnen af te nemen. Onze behandeling werkt bij verschillende soorten hoofdpijn. Hierbij moet u denken aan: spanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn, migraine, hormonale hoofdpijn en chronische hoofdpijn.