Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

GLI, wat is dat? 

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma voor mensen met overgewicht of obesitas. Het leefstijlprogramma is gericht op het ondersteunen van en begeleiden bij gedragsverandering, om zo een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden.

De GLI is een leefstijlprogramma waarin mensen worden begeleid bij het aanleren van:

  • Gedragsverandering;
  • Gezonde eetgewoontes;
  • Gezond bewegen

De GLI duurt 2 jaar en bestaat uit individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten. De begeleiding wordt gegeven door hoofdzakelijk de leefstijlcoach, ondersteunt door de diëtist en de fysiotherapeut. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.


GLI programma: Beweegkuur

Fysiotherapie Vlambloem geeft in samenwerking met LEEF! het GLI leefstijlprogramma Beweegkuur. In de GLI Beweegkuur heb je 3 keer een intake gesprek van 60 minuten. Namelijk bij de Leefstijlcoach, de Fysiotherapeut en de Diëtist.

De fysiotherapeut en de diëtist stellen een Beweegplan en een voedingsplan op. Samen met je leefstijlcoach ga je deze plannen stapje voor stapje eigen maken en toepassen in jouw leven. Hierbij komt het veranderen van gewoontes om de hoek kijken; gedragsverandering.

De stap-voor-stap aanpak leer je samen met je leefstijlcoach in 12 individuele gesprekken van 30 minuten toe te passen in je leven.

Ook worden er 9 groepsbijeenkomsten gehouden die informatief van aard zijn. Deze worden afwisselend door de leefstijlcoach, de fysiotherapeut en de diëtist gepresenteerd.

Meer weten over de Beweegkuur? 

https://www.huisvoorbeweging.nl/gecombineerde-leefstijlinterventies-van-huis-voor-beweging/over-beweegkuur/

Bekijk deze video.

Voor wie is de GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor de GLI. Onder de volgende voorwaarden kun je een GLI verwijzing krijgen:

  • Verzekerden met een BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30 (ook met 'normale' buikomvang). Voor de laatste groep geldt dat deze mate van overgewicht over het algemeen als obesitas gekwalificeerd wordt.

BMI staat voor Body Mass Index.Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Reken HIER jouw BMI uit.

Hoe krijg je een GLI verwijzing?

De huisarts stelt vast of je in aanmerking komt voor een GLI en kan je doorverwijzen naar een GLI leefstijlprogramma. Ook tijdens de GLI blijft je huisarts betrokken. De betrokken zorgverleners van de GLI stemmen af met je huisarts, koppelen regelmatig resultaten terug en overleggen als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

GLI Beweegkuur volgen bij Fysiotherapie Vlambloem?

Wil je de Beweegkuur bij ons volgen? Geef dan de volgende gegevens door aan je huisarts, zodat de verwijzing bij ons (LEEF! & Vlambloem) terechtkomt en niet ergens anders:

1. Verwijzen via: VIP Live (dit moet de huisarts doen via zijn of haar systeem)

2. Verwijzen naar: LEEF! AGB 24004981

3. Programma: GLI Beweegkuur


De sportclub wordt niet vergoed

De leefstijlcoach in de GLI ondersteunt je om regelmatig te bewegen. Je neemt daarvoor wel zelf het initiatief om zoveel mogelijk te zoeken naar mogelijkheden in je eigen omgeving. De fysiotherapeut of de leefstijlcoach kan je helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden.

Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket van de zorgverzekering.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico. Dit betekent dat het leefstijlprogramma volledige vergoed wordt door de zorgverzekeraar