Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Manueel therapie

Wij helpen jou uit de knoop

Niets is zo vervelend als beperkt zijn in uw bewegen en functioneren, ongeacht of dit nu door ouderdom of een blessure komt. Gelukkig kan manuele therapie u helpen om, binnen uw mogelijkheden, weer zo optimaal mogelijk te bewegen. Op die manier ervaart u minder beperkingen in uw dagelijkse doen en laten. Bij manuele therapie wordt net als bij fysiotherapie goed gekeken naar uw houding, uw lichamelijke activiteit en uw mobiliteit. 

Manuele therapie is het beïnvloeden van de functie van gewrichten en wervels door middel van manuele (met de hand) technieken. Gewrichten die te stijf zijn (te weinig mobiliteit), kunnen door de therapeut gemobiliseerd en gemanipuleerd worden door het gewrichtskapsel soepeler te maken. Dit gebeurt door de botstukken of wervels in een bepaalde richting te drukken. Soms is hierbij een krakend geluid hoorbaar, vandaar dat het in de volksmond  ́kraken' genoemd wordt.

Heeft u pijn tijdens het bewegen, loopt u minder soepel dan voorheen of heeft u sinds een tijdje onverklaarbare hoofdpijnen? Mogelijk kan een manueel therapeut u helpen om uw klachten te verminderen. U kunt bij uw manueel therapeut terecht voor verschillende lichamelijke klachten welke te maken hebben met het minder goed kunnen bewegen van verschillende gewrichten, met name wanneer dit gepaard gaat met pijn.


Manuele therapie bij Fysiotherapie Vlambloem

Bij Fysiotherapie Vlambloem is manuele therapie altijd een onderdeel van een totaalaanpak waarbij manuele technieken een vast onderdeel van deze aanpak zijn. Manuele technieken, gecombineerd met 'myofasciale technieken', eventueel ondersteund met tapetechnieken en gerichte oefeningen, geven het beste resultaat bij gewrichtsklachten.

U kunt bij uw manueel therapeut onder andere terecht met:

Het is niet nodig de huisarts of specialist te raadplegen voorafgaande aan een manueel therapeutisch consult. Het onderzoek bestaat uit een oriënterend gesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Het doel hiervan is om de functiestoornissen waaruit de klachten zijn ontstaan c.q. de klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen, te analyseren. Als na het onderzoek blijkt dat aanvullende diagnostiek wenselijk is, wordt contact opgenomen met de huisarts.

Indien na onderzoek blijkt dat behandeling zinvol is, wordt in overleg met de patiënt het behandelplan vastgesteld.


Maak uw afspraak online 

1

Via onderstaande knop kunt u uw afspraak direct online inplannen in onze agenda.

2

Via onderstaand formulier kunt u uw voorkeur opgeven voor een dag en tijdstip waarop u een behandeling wenst te hebben. Wij bevestigen de afspraak via de mail of telefonisch