Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Naast bovengenoemde wet zijn de belangrijkste regels met betrekking tot uw privacy vastgelegd in dit privacyreglement. Uw fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht evenals eventuele waarnemers of stagiairs die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U heeft altijd het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als blijkt dat de gegevens in uw dossier niet juist zijn, heeft u het recht te vragen om een correctie. Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben, worden in het dossier opgeslagen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Uitsluitend na toestemming van de cliënt worden de gegevens vrijgegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens tien jaar zodanig gearchiveerd, dat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden. Na tien jaar worden alle gegevens vernietigd. Digitale gegevens worden beschermd middels een antivirusprogramma en spywaresoftware.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.