Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Slijmbeursontsteking schouder

Wat is een slijmbeursontsteking van de schouder?

Een bursitis subacromialis ofwel slijmbeursontsteking van de schouder is een aandoening waarbij er schade en inflammatie (ontsteking) van de slijmbeurs (bursa) optreedt ter hoogte van de schouder. De bursa is een klein zakje gevuld met vloeistof. Dit zakje is gelokaliseerd onder het schouderdak/zijkant van de top van de schouder en kan pijn veroorzaken in de schouderregio.

Het schoudergewricht bestaat uit een bal (kop van de bovenarm) en een sok (het schouderblad). Net boven het schoudergewricht bevindt zich een botachtig uitsteeksel, het acromion. Onder het acromion ligt de subacromiale slijmbeurs. Een bursa is ontworpen om de frictie tussen de bewegende weefsellagen te verminderen. Vaak is een bursa gelokaliseerd op een plek waar het weefsel schuurt tegen een botachtige uitsteeksel.

Tijdens bepaalde activiteiten komt de slijmbeurs onder spanning te staan zoals het optillen van de arm, het draaien van de schouder, tillen, duwen, trekken en liggen op de schouder. Ook kan een directe druk op de slijmbeurs zorgen voor frictie. Wanneer deze druk en/of spanning overmatig is, door te veel herhalingen of door een te zware kracht, kan er irritatie en inflammatie van de bursa ontstaan. Deze aandoening noemt men bursitis subacromialis.

Tekens & symptomen van een slijmbeursontsteking van de schouder

Personen met een bursitis subacromialis ervaren pijn aan de top, voorkant, achterkant en buitenkant van de schouder. Deze pijn kan ook uitstralen naar de bovenarm tot aan de elleboog. Bij minder ernstige gevallen ervaren personen alleen stijfheid en lichte pijn in de schouder die toeneemt tijdens de rust na een activiteit. Activiteiten die pijn veroorzaken zijn: tillen, duwen, overmatig liggen (zijligging), bovenhandse activiteiten, draaien van de schouder, etc. De pijn geassocieerd met slijmbeursontsteking neemt in de beginfase van de blessure toe met activiteit.

Wanneer de blessure langer aanwezig is, kan het klachtenpatroon veranderen. De pijn wordt scherper of er treden bijkomende klachten op tijdens sport of activiteiten. Ook nemen de pijnklachten toe wanneer men drukt op de slijmbeurs. In sommige gevallen ervaart men zwakte van de schouder en een 'painfull arc' bij het omhoogtillen van de arm.

Een slijmbeursontsteking ontstaat meestal door herhaalde of langdurige activiteiten die de bursa belasten. Deze pijn wordt meestal gevoeld tijdens langdurig of herhaaldelijk: liggen (in zijligging, voornamelijk op een hard oppervlak), armelevatie (optillen), armrotatie (draaien), tillen (voornamelijk boven schouderhoogte), duwen en trekken, etc. Deze activiteiten beïnvloeden de bursa via de schouderspieren of via een directe druk/impact op de slijmbeurs. In sommige gevallen kan dit letsel acuut optreden, na bijvoorbeeld een val op de arm.

Bij sporten waarbij de arm veel wordt belast (bijv. softbal, tennis, etc.) komt deze aandoening frequent voor. Ook kan een afwijkende stand van de botstukken zorgen voor meer compressie op de bursa. Er zijn verschillende factoren die personen gevoelig maken voor het ontwikkelen van deze aandoening. Deze factoren worden door de fysiotherapeut vastgesteld en gecorrigeerd. Sommige van deze factoren bevatten: schouderinstabiliteit, botachtige afwijkingen, slechte houding, slechte training, onvolledig herstel, inadequate warming up, spierdisbalans, slechte techniek, etc.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Meestal is een anamnese (het typische verhaal dat de patiënt vertelt over zijn klacht) in combinatie met een klinisch onderzoek door de fysiotherapeut voldoende om tot de diagnose bursitis te komen. Verder onderzoek zoals een MRI-scan, CT-scan, echografie, of RX-scan is vaak nodig om de diagnose te bevestigen en de ernst van de aandoening vast te stellen.

Hoe wordt de slijmbeursontsteking behandeld?

De meeste personen met deze aandoening genezen goed met adequate fysiotherapie en zijn binnen een aantal weken terug op hun oorspronkelijke (activiteiten)niveau. Indien deze aandoening langdurig aanwezig is voordat men met een behandeling start, kan de revalidatie significant langer duren (meerdere maanden). Vroege fysiotherapeutische behandeling is noodzakelijk voor snel herstel bij alle personen met een slijmbeursontsteking. Indien onbehandeld kunnen er andere klachten ontstaan zoals schouder impingement, frozen shoulder, etc.

Tijdens de fysiotherapeutische sessie kunnen verschillende behandelstrategieën worden aangeboden. Deze kunnen zijn: weke delen massage, stretchen, gewrichtsmobilisaties, manipulatie (manuele therapie), oefentherapie (flexibiliteit, kracht, houding en core stabiliteit), aanpassen van activiteiten, biomechanische correctie, medical taping, easy taping, etc. De fysiotherapeut werkt gecombineerd 'hands-on' en geeft advies en sturing in welke oefeningen het beste zijn voor de patiënt. Hierin is de samenwerking tussen de fysiotherapeut en de patiënt erg belangrijk. De klachten die tijdens activiteiten optreden, dienen niet genegeerd te worden. De patiënt dient voldoende relatieve rust te nemen, zodat er niet meer schade optreedt en het herstelproces niet belemmerd wordt. Samen met de fysiotherapeut zal een opbouwend behandeltraject worden opgesteld.