neurorevalidatie

Neurorevalidatie is bedoeld voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is iedere vorm van hersenletsel, die niet bij de geboorte is ontstaan. Er zijn verschillende oorzaken van hersenletsel. Bijvoorbeeld:

- Beroerte of CVA (herseninfarct, hersenbloeding)

- Hersenkneuzing (contusio cerebri)

- Traumatisch hersenletsel (bv. door een ongeluk)

- Infectie

- Hersentumor

De gevolgen zijn voor iedereen verschillend. De mogelijke beperkingen treden op allerlei gebieden op en niet alle beperkingen zijn bij iedereen aanwezig. De ernst van de gevolgen hangt af van de plaats en ernst van de beschadiging. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn, zoals niet kunnen lopen of een arm niet goed kunnen gebruiken, maar ook gevolgen voor het taalgebruik, de spraak en een verandering in gedrag en emoties komen voor.

Afhankelijk van het advies van uw revalidatiearts of fysiotherapeut in het ziekenhuis of revalidatiecentrum kunt u bij ons terecht voor of na een revalidatietraject.


Behandeling niet aangeboren hersenletsel

Bij alle vormen van NAH is neurorevalidatie mogelijk bij Fysiotherapie Vlambloem. U kunt ook bij ons terecht bij klachten als gevolg van Multiple Sclerose (MS). 

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel worden opgenomen in het ziekenhuis. Indien zij de basisfuncties weer kunnen uitvoeren, worden zij weer ontslagen. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat de patiënt verder revalideren in het revalidatiecentrum. Vanwege de specialistische zorg en de lange wachttijden duurt het vaak een aantal weken voordat iemand opgenomen kan worden in het revalidatiecentrum. En wat in de tussentijd? Bij Fysiotherapie Vlambloem kunt u terecht om de nodige zorg te krijgen in afwachting van uw opname in het revalidatiecentrum. Bij NAH is het namelijk van essentieel belang om direct te starten met het herstel, omdat de eerste paar maanden van grote invloed zijn op het uiteindelijke resultaat dat behaald kan worden. Bij Fysiotherapie Vlambloem verlenen wij zorg aan diegenen die nog niet in het revalidatiecentrum zijn opgenomen en starten wij direct met het opnieuw aanleren van vaardigheden. Zodra u wordt opgenomen in het revalidatiecentrum gaat u daar verder om te herstellen.

Ontslagen uit het revalidatiecentrum. En dan?

Je hebt een herseninfarct, hersenbloeding of ongeluk gehad en je bent na een aantal weken of maanden eindelijk ontslagen uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum. En dan? Je wilt je leven weer opbouwen maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Het kan zijn dat je snel moe bent of vergeetachtig, wakker wordt met hoofdpijn of aanhoudende hoofdpijn hebt. Ook kun je moeite hebben met praten of het begrijpen van taal. Dit zijn zomaar wat kenmerken van een niet aangeboren hersenletsel. Gelukkig is er nog veel mogelijk op het gebied van ondersteuning. Bij Fysiotherapie Vlambloem zijn wij ook gespecialiseerd in het geven van zorg na ontslag uit het revalidatiecentrum. In veel gevallen is het voor patiënten met hersenletsel in de chronische fase mogelijk nog (grote) stappen vooruit te maken. Bovendien kunnen zich nieuwe hulpvragen voordoen. U bent weer thuis gekomen maar merkt nu pas, dat alles wat vroeger als vanzelfsprekend ging, nu niet meer het geval is. In nauwe samenwerking met u stellen we een aanvullend behandelplan op. Uw behandeling wordt bij ons voortgezet na ontslag uit het revalidatiecentrum en in overleg met u kijken wij vanuit onze expertise welke stappen wij met u kunnen maken. De behandeling is gericht op de gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak vastlopen en hangt af van uw doelen. Bij behandeling krijg je intensieve therapie om nog zoveel mogelijk vooruitgang te boeken binnen je mogelijkheden, met als doel weer grip te krijgen op je leven. Bij individuele begeleiding ( is bij Fysiotherapie Vlambloem altijd het geval) krijg je handvatten, gericht op het dagelijks leven, om zoveel mogelijk dingen zelf te blijven doen en bepalen. Wat kan iemand zelf en hoe kunnen we hem of haar, vanuit eigen kracht verder brengen. Bij Fysiotherapie Vlambloem toetsen wij dit tijdens een intakegesprek met de patiënt. Zo nodig doen we aanvullende diagnostiek. 

Wat is het resultaat?

De patiënt leert om te gaan met zijn of haar beperkingen en krijgt hulp bij het verwerken en accepteren van veranderingen en verlies. Door het aanleren en trainen van nieuwe vaardigheden draagt de behandeling bij aan het herstellen, behouden of vergroten van de zelfredzaamheid. De patiënt ervaart perspectief, kan weer regie voeren in zijn eigen omgeving en actief meedoen aan de maatschappij. De behandeling draagt bij aan het vergroten of stabiliseren van de kwaliteit van leven.


Wat is een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

 • traumatisch hersenletsel

 • niet-traumatisch hersenletsel.

Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte door bijv. zuurstofgebrek of een infectie.

In 2016 waren 645.900 mensen in Nederland bij de huisarts geregistreerd met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Uiteraard ondervindt ook de naaste familie vaak allerlei problemen.

De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn, maar kennen ook veel overeenkomsten.

Traumatisch hersenletsel

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij. Gevolgen hiervan kunnen zijn een hersenschudding of een hersenkneuzing.

De oorzaken kunnen als volgt worden ingedeeld

 • zonder schedelletsel:

 • (verkeers)ongeval

 • val

 • zwaar voorwerp tegen het hoofd

 • klap tegen het hoofd

 • shaken baby-syndroom

 • Met schedelletsel:

 • binnendringen van botgedeeltes als gevolg van schedelbreuk

 • binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp

Niet-traumatisch hersenletsel

Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam.

Voorbeelden van niet-traumatisch hersenletsel zijn:

 • Beroerte / cerebro vasculair accident (CVA)

 • herseninfarct (afsluiting bloedvat)

 • hersenbloeding

 • infectie

 • ontsteking van de hersenen (encefalitis)

 • ontsteking van de hersenvliezen (meningitis)

 • gezwel/tumor

 • vergiftiging/intoxicatie (drugs, alcohol)

 • zuurstofgebrek (hypoxie/anoxie) ten gevolge van:

 • hartstilstand

 • bijna-verdrinking

 • afsluiting luchtpijp

 • rookvergiftiging

 • epilepsie

 • waterhoofd/hydrocephalus

 • stofwisselingsaandoeningen

De volgende degeneratieve ziekten kunnen ook als NAH worden geclassificeerd, maar worden in de zorg niet onder NAH genoemd, omdat de behandeling, zorg en gevolgen van deze aandoeningen zeer verschillen van de andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel:

 • multiple sclerose

 • parkinson

 • alzheimer

 • ziekte van huntington.

Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door bijvoorbeeld een hersentumor of een hersenkneuzing kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen.

De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De 'onzichtbare gevolgen' zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting.

Onderstaande gevolgen kunnen optreden bij diverse vormen van hersenletsel. De gevolgen zijn voor ieder individu anders, en kunnen in meer of mindere mate optreden. Niet iedereen krijgt met alle gevolgen te maken.

Zichtbare gevolgen

Lichamelijke gevolgen:

 • verlamming

 • hemiplegie: verlamming van één zijde van het lichaam

 • hemiparese: gedeeltelijke verlamming of verlies van spierkracht aan één zijde van het lichaam

 • halfzijdige gevoelsstoornissen (vrijwel altijd aan de kant van de verlamming). Per persoon kan het verschillen welk gevoel verminderd is (pijn, warmte, koude, houding, beweging, tast)

 • Hemianopsie: één helft van het gezichtsveld is uitgevallen. De oorzaak ligt in de hersenbeschadiging; er is niets mis met de ogen

 • incontinentie of niet goed uit kunnen plassen

 • epilepsie: de grootste kans hierop bestaat in de eerste maanden na een beroerte.

Onzichtbare gevolgen

Cognitieve gevolgen:

 • aandacht- en concentratiestoornissen

 • moeite met concentreren en verdelen van aandacht

 • tragere snelheid van denken en informatieverwerking

 • overgevoeligheid voor externe prikkels

 • voor geluid (hyperacusis)

 • voor licht (fotofobie)

 • geheugenstoornissen:

 • opgeslagen informatie niet meer (goed) kunnen oproepen

 • problemen met opslaan van informatie in het kortetermijn- en/of langetermijngeheugen

 • niet meer kunnen herkennen van voorwerpen of gezichten (agnosie)

 • stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten:

 • problemen met het formuleren van doelen

 • moeite met meervoudige, dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten of koken (apraxie)

 • constante vermoeidheid: 70% van de getroffenen heeft last van vermoeidheid, die ongewoon en extreem is. Deze vermoeidheid kan niet in verband gebracht worden met inspanning en is van lange duur.

Gevolgen op gebied van communicatie:

 • taalstoornissen: moeite met het vinden van woorden, problemen met het vormen of begrijpen van taal (afasie), gebruik van rare woorden en zinnen, gebruik van lange zinnen of te veel praten, informatie letterlijk nemen in plaats van figuurlijk

 • spraakstoornissen: als de spieren van de mond verlamd zijn of niet gecoördineerd kunnen bewegen, wordt de spraak moeilijk verstaanbaar (dysartrie)


Gedragsmatige gevolgen:

 • niet kunnen leren van ervaringen: geen of verminderd ziekte-inzicht kan leiden tot overmoedig en riskant gedrag (zelfoverschatting)

 • verstoorde controle: ongeduldig, impulsief, rusteloos of gejaagd, prikkelbaar, agressief

 • verlies van zelfredzaamheid: dit kan leiden tot terugtrekking en weinig initiatief

Emotionele gevolgen:

 • als direct resultaat van de schade die de beroerte aan de hersenen heeft veroorzaakt: vaak is er een depressieve stemming, soms een overmatige vrolijkheid. Andere karakterveranderingen die kunnen optreden: sociaal onaangepast gedrag, vloeken en agressiviteit, snel huilen, verhoogde prikkelbaarheid, veranderd gevoel voor humor

 • als reactie van de getroffene op de klachten of op de reacties van de omgeving: gebrekkig zelfvertrouwen, somberheid en depressie, onzekerheid, angst voor het optreden van een nieuwe beroerte, gevoelens van frustratie en machteloosheid

De Hersenstichting heeft een speciale folder uit gebracht over de late gevolgen van hersenletsel. De folder heet Leven na een beroerte, maar is van toepassing op alle vormen van niet-aangeboren hersenletsel waarbij deze gevolgen optreden

Fysiotherapeutische zorg in de eerstelijns voor mensen met NAH is specialistische zorg.Onze therapeuten passen de laatste praktische en wetenschappelijke inzichten toe en werken volgens de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Maak vandaag nog een afspraak of neem contact met ons op voor meer informatie.

FYSIOTHERAPIE VLAMBLOEM

"uw fysiotherapeut in Rotterdam Ommoord"


010-7505523

www.fysiovlambloem.nl